Nieuws

“Uiteindelijk is het voor de cliënten”

Steinmetzdecompaan Personeelsplanning

- De samenwerking is nog pril, tussen zorgorganisatie Steinmetz | de Compaan en PlanningIT. Sinds januari 2012 wordt hard gewerkt aan de realisatie van een nieuwe roostersystematiek. Yvonne Wiebes, projectleider bij Steinmetz | de Compaan, vertelt erover.

Steinmetz | de Compaan verzorgt een breed pallet aan zorg en ondersteuning aan cliënten met een beperking, mensen met niet aangeboren hersenletsel en ouderen in de regio’s Haaglanden en Rijnmond, en de gemeenten Delft, Lansingerland, Westland en Zoetermeer. Er werken 3.300 medewerkers voor 4.000 cliënten. De organisatie bestaat uit 193 kleinschalige locaties met per locatie 4 tot 25 fte aan personeel. ”Tot nu toe zijn er ook 193 manieren van plannen. Onze opdracht is: eenduidigheid in planning voor de hele organisatie”, zo vat Yvonne Wiebes het project ’nieuwe roostersystematiek’ samen.

Handboek

Het proces om tot een eenduidige planning te komen, is al begonnen in 2009. Toen is gestart met het ontwikkelen van een handboek voor personeelsplanning. Centrale vraag: hoe willen we gaan plannen? In het handboek staan zaken omschreven als capaciteitsplanning, over locaties heen plannen, vakantieplanning, inzet flexmedewerkers, wanneer geef je de roosters uit en wanneer maak je ze definitief, enzovoorts. Nadat in 2011 een nieuwe organisatiestructuur is vastgesteld, is in lijn daarmee ook het planningshandboek definitief gemaakt. Dit was meteen ook het programma van eisen op basis waarvan Steinmetz | de Compaan uiteindelijk de keuze heeft gemaakt voor PlanningIT als partner in professionele personeelsplanning.

Vertrouwen

“De planningssystemen die we in het selectieproces zijn tegengekomen, kunnen allemaal wel zo’n beetje hetzelfde. In ieder geval wat betreft onze wensen. Voor ons maakte PlanningIT het verschil door het vertrouwen dat werd gewekt”, geeft Yvonne Wiebes aan. “PlanningIT wilde er echt achter komen wat onze wensen zijn. Vóór de demo kwamen mensen van PlanningIT langs om het hierover te hebben. Even goed afstemmen. De referentiebezoeken later – bij Abrona en Zonnehuisgroep Amstelland - bevestigden ons goede gevoel. De betrokkenheid van PlanningIT is groot, dat schept vertrouwen.”

Het echte werk

Het vertrouwen in PlanningIT en SP-Expert© is groot en dat is natuurlijk een mooi begin. Maar nu het echte werk. Eerst wordt gekeken of de cruciale koppelingen met andere systemen goed werken. Die worden in april uitgebreid getest. Als dit goed is verlopen, worden de eerste pilots opgezet. Yvonne Wiebes: “Dan gaan we pas echt zien wat de nieuwe manier van plannen betekent. We gaan centraal plannen vanuit de verschillende divisies. Dit zal toch wel wennen zijn voor de medewerkers. Door eerst pilots op te zetten kunnen we het proces goed blijven volgen, zien wat er gebeurt en de ondersteuning bieden die nodig is.” Er ontstaat meer structuur door te werken met basisroosters en doordat personeelsplanning echt een functie wordt, niet meer een taak die iemand ‘erbij’ doet.

Voor de cliënten

Nog een hoop te doen. “Het loopt tot nu toe allemaal soepel. Als die koppelingen allemaal goed werken, kunnen we slagen maken.” Yvonne Wiebes vervolgt met een uitnodiging: “Over een jaar maar weer eens bijpraten; dan weet ik of onze verwachtingen zijn uitgekomen en of ik nu terecht zo optimistisch ben. Of onze medewerkers tevreden zijn én onze cliënten. Want uiteindelijk moet de verandering in personeelsplanning een verbetering zijn voor hen.”

www.steinmetzdecompaan.nl

Archief

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u vrijblijvend aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!