Capaciteitsplanning

Optimale personele inzet een feit

De module Capaciteitsplanning van SP-EXPERT© geeft inzicht in de personele inzet. Een flexibele en gebruikersvriendelijke oplossing waarmee u snel een gedetailleerde berekening maakt van de benodigde formatie enerzijds en een analyse van de huidige bezetting, anderzijds. Knelpunten met betrekking tot de verwachte personele inzet, worden onmiddellijk zichtbaar. U ziet exact op welk functieniveau er tekorten optreden en waar sprake is van overcapaciteit. Daar kunt u vervolgens op anticiperen en uw planning bijsturen. Ook kunt u een gedetailleerde kostprijsberekening maken, per functie bijvoorbeeld. U wordt vervolgens ondersteund in de evaluatie daarvan.

Praktisch

Heeft u de formatie en bezetting per organisatieonderdeel uitgerekend? Dan wordt de gecalculeerde bezetting automatisch aangeboden aan de planner, die op basis hiervan het rooster kan maken voor zijn of haar afdeling.

Capaciteitsanalyse

Dankzij goed zicht op historische gegevens kunt u uw toekomstigeplanningen steeds nauwkeuriger opstellen. U kent bijvoorbeeld het exacte ziekteverzuimpercentage. U ziet ook waar sprake is van onevenredig veel overwerk en u heeft inzicht in de loonkosten, de inhuur en de flexuren. Met deze kennis kunt u op strategisch niveau de juiste beslissingen nemen en op operationeel niveau wordt het mogelijk om te professionaliseren. Het roosterbeleid wordt namelijk verder nauwkeuriger naarmate het inzicht in de planning toeneemt.

Ondersteuning personeelsbeleid

U beschikt nu over een schat aan informatie waar de personeelsafdeling haar voordeel mee doet. Alle kerncijfers vormen de basis voor het maken van concrete opleidingsplannen bijvoorbeeld, het opstellen van budgetten en het sturen van het wervingsbeleid. Er kunnen afgewogen beslissingen worden genomen op basis van objectieve en onderbouwde cijfers.

Uw werkaanbod en uw personele capaciteit op (middellang) termijn optimaal afgestemd.

Voordelen

  • Werkaanbod en personele capaciteit optimaal afgestemd.
  • Inzicht in de personele bezetting.
  • Toekomstige planning vergemakkelijkt.
  • Aansturen wordt gemakkelijker.
  • Kostprijs wordt lager.

Recente case

Zo hielpen wij GGZ Drenthe

GGZ Drenthe, klaar voor de toekomst!

Heeft u vragen?

Wij helpen u graag. Bij vragen kunt u telefonisch contact opnemen via:

030 692 71 63