Visie op personeelsplanning

Personeelsplanning: een sturend proces

Personeelsplanning is een belangrijk onderdeel van uw strategische bedrijfsvoering. Medewerkers zijn voor iedere onderneming van grote waarde. Zij dragen ertoe bij dat uw organisatie haar doelen kan behalen; kwalitatief, kwantitatief en financieel. De manier waarop u uw proces voor personeelsplanning inricht is onderdeel van de manier waarop u met uw medewerkers omgaat en bepaalt voor een groot gedeelte de motivatie, werksfeer en productiviteit.

Uw doelen bereiken

PlanningIT ondersteunt u bij het inrichten van uw personeelsplanning. Uw organisatievisie staat centraal. Met onze kennis en ervaring dragen wij bij aan de totstandkoming van uw visie en strategie op het gebied van personeelsplanning.

Strategische personeelsplanning komt voort uit lange termijn strategische vraagstukken:
Welke doel(en) heeft u voor uw organisatie gesteld? Wat zijn de randvoorwaarden? Hoe groot is het ‘plannend vermogen’; zijn er voldoende medewerkers in dienst met de juiste competenties, die beschikbaar zijn als het – straks – nodig is? Waar staat de organisatie nu en waar wilt u over 1, 2 of 5 jaar staan? Is het aannamebeleid hierop ingericht? Belangrijke vraagstukken als het gaat om het ontwerpen van personeelsplanning voor de lange termijn.

Balans

Als visie en doelstelling helder zijn, kan uw personeelsplanningsproces (en ondersteunend systeem) worden ingericht. Daarbij gaat het om de balans Cliënt/Klant – Medewerker – Organisatie. Het ideaal is natuurlijk een organisatie vol gepassioneerde medewerkers, met de juiste competenties, die op de juiste plaats en tijd de gevraagde werkzaamheden in één keer goed doen. Wij dragen graag bij aan dit ideaal door met u het best mogelijke proces voor personeelsplanning te ontwerpen en in te richten.