Werkwijze

Wij zijn creatief en innovatief ingesteld

Ons doel is de oplossing vinden voor uw planningsvraagstuk. Dat betekent dat we eerst uitgebreid aandacht besteden aan analyse, voordat we aan de slag gaan. Vragen en goed luisteren, daar beginnen we mee. Het is de basis om met u te komen tot een passende totaaloplossing voor uw personeelsplanning.

Inventarisatie en analyse

Wat willen we allemaal van u weten? Onder meer:

  • Uw organisatiedoelen en verwachtingen, voor de korte, middellange en lange termijn.
  • Welke mensen op welke niveaus (strategisch, adviserend, operationeel) betrokken zijn bij de inzet van personeel.
  • De inrichting van uw organisatie (aantal locaties, afdelingen en medewerkers, hiŽrarchie, diensten).
  • Hoe de planprocessen nu verlopen en of er sprake is van een roosterbeleid (en, zo ja, hoe deze is ingericht).
  • Met welke wet- en regelgeving u te maken heeft als het gaat om inzet van personeel.

Totaaloplossing

Uit de analyse komt een verzameling planningsvraagstukken op diverse niveaus en met verschillende prioriteiten naar voren. Wij ontwerpen hiervoor een totaaloplossing voor de lange termijn. Uiteraard in nauw overleg met de betrokkenen uit uw organisatie. Als we overeenstemming hebben over de richting, gaan we aan de slag met de implementatie van de nieuwe planningsaanpak.

Doen

Hoe zorgen wij ervoor dat de nieuwe planningsaanpak succesvol zijn weg vindt in uw organisatie?

  • Wij stellen ons op als open en meedenkend sparring partner.
  • Onze medewerkers zijn hoog gekwalificeerd en beschikken over ruime kennis en ervaring als het gaat om planningsprocessen.
  • We werken samen met diverse gerenommeerde partijen en putten uit een breed netwerk.
  • We zijn creatief en innovatief ingesteld. Grensverleggend.
  • Ons streven is altijd Ďwin-winí.